PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Mohd Faisal Mohamad

Kepakaran
Pengurusan Perkhidmatan ICT