PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Norizwati Ibrahim

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Data warehouse dan Business Intelligence)