PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Perintis Transformasi Digital

Norizwati Ibrahim

Kepakaran Pembangunan Aplikasi (Data warehouse dan Business Intelligence)