PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Nur Adilah Shahli

Kepakaran
Pengurusan Perkhidmatan ICT