PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Nurul Syarlina Ain Abdul Gani

Kepakaran
Rangkaian