PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Shariza Shari

Kepakaran
Pengurusan Perkhidmatan ICT