PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Pegawai Teknologi Maklumat F48 (KUPD)

Marlina Abdul Latib

Pengurus Projek
Perunding Keselamatan ICT

Kepakaran
Pengurusan Projek & Keselamatan ICT

Ermizal Sha Hassan

Ketua Kluster Aplikasi
Perunding Pembangunan Aplikasi

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi

Pensijilan
CPRE

Siti Rafidah Mohd Yahya

Pengurus Projek

Kepakaran
Pengurusan Projek & Pembangunan Aplikasi

Pensijilan
CPRE

Farizan Othman

Pengurus Projek

Kepakaran
Pengurusan Projek & Pengurusan Data