PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Templat Powerpoint UKM

BilEmail IDTarikh Suspended/SuspiciousStatusTindakan PenggunaCatatan
1ibahuda@ukm.edu.my12/12/2016Dalam proses forensikSemak katalaluan sementara di www.ukm.my/spekTindakan Segera pengguna
2yau_meng@siswa.ukm.edu.my12/15/2016SelesaiSemak katalaluan sementara di www.ukm.my/speepTindakan Segera pengguna
3norshamliza@ukm.edu.my27/12/2016Dalam proses forensikSemak katalaluan sementara di www.ukm.my/spekTindakan Segera pengguna
4anor@ukm.edu.my27/12/2016Dalam proses forensikSemak katalaluan sementara di www.ukm.my/spekTindakan Segera pengguna
BilEmail IDTarikh Suspended/SuspiciousStatusTindakan PenggunaCatatan
1ibahuda@ukm.edu.my12/12/2016Dalam proses forensikSemak katalaluan sementara di www.ukm.my/spekTindakan Segera pengguna
2yau_meng@siswa.ukm.edu.my12/15/2016SelesaiSemak katalaluan sementara di www.ukm.my/speepTindakan Segera pengguna
3norshamliza@ukm.edu.my27/12/2016Dalam proses forensikSemak katalaluan sementara di www.ukm.my/spekTindakan Segera pengguna
4anor@ukm.edu.my27/12/2016Dalam proses forensikSemak katalaluan sementara di www.ukm.my/spekTindakan Segera pengguna