PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Perintis Transformasi Digital

Bahagian Khidmat Aduan ICT

Armin Razita Bong Julita

Ketua Kluster Khidmat ICT & Multimedia


Wan Aziaris Wan Aziz


Hazian Razali


Nur Haniza Ali


Zuraidah Kahar


Nur Fazliana Ramli


Norharyati Ahmad Shuhaimi


Siti Halipah Paijan