PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Bahagian Khidmat Aduan ICT

Zuraidah Kahar

Kepakaran
Pengurusan Perkhidmatan ICT

Nur Fazliana Ramli

Kepakaran
Pengurusan Perkhidmatan ICT

Norharyati Ahmad Shuhaimi

Kepakaran
Pengurusan Perkhidmatan ICT

Siti Halipah Paijan

Kepakaran
Pengurusan Perkhidmatan ICT