PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Bahagian Khidmat Aduan ICT

Armin Razita Bong Julita


Hazian Razali


Nur Haniza Ali


Zuraidah Kahar


Nur Fazliana Ramli


Norharyati Ahmad Shuhaimi


Siti Halipah Paijan