PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Ida Haryanti Muhammad Fuad

Kepakaran
Pengurusan Data