PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Noor Khilmi Sangit

Kepakaran
Pengurusan Perkhidmatan ICT