PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Mohamad Afiq Samah

Kepakaran
Pengurusan Perkhidmatan ICT