PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Rafiyan Hussain

Kepakaran
Pengurusan Perkhidmatan ICT