PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Wan Mohd Zulkhir Wan Hassan

Ketua Kluster Rangkaian
Perunding Rangkaian

Kepakaran
Rangkaian

Pensijilan
CISCO CCNA 1 & 2