PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Perintis Transformasi Digital

Wan Mohd Zulkhir Wan Hassan

Ketua Perunding Rangkaian & Keselamatan ICT