PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Wan Mohd Zulkhir Wan Hassan

Ketua Kluster dan Perunding Rangkaian & Keselamatan ICT