PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Wan Mohd Zulkhir Wan Hassan

Ketua Perunding Rangkaian & Keselamatan ICT