PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Pengurus Teknologi Maklumat Kanan F52

Suzilawati Ismail

Pengurus Kanan (Pengurusan Projek)

Kepakaran
Pengurusan Projek & Pembangunan Aplikasi

Pensijilan
CPRE; CTFL; CTAL-TM

Nor Ashikin Baharum

Pengurus Kanan (Operasi)

Kepakaran
Pengurusan Operasi & Pembangunan Aplikasi

Pensijilan
CPRE & CTFL

Zanariyah Zainol

Pengurus Projek

Kepakaran
Pengurusan Projek & Pembangunan Aplikasi

Pensijilan
CPRE & CTFL

Wan Mohd Zulkhir Wan Hassan

Ketua Kluster Rangkaian
Perunding Rangkaian

Kepakaran
Rangkaian

Pensijilan
CISCO CCNA 1 & 2

Mohd Amin Musa

Pengurus Projek
Perunding Infrastruktur

Kepakaran
Pengurusan Pelayan dan Pangkalan Data