PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Pengurus Teknologi Maklumat Kanan F52

Cik Seri Manja Abdul Wahab

Ketua Perunding Infrastruktur & Tadbir Urus Data

Pensijilan
CPRE, CTFL


Suzilawati Ismail

Pengurus Kanan (Pengurusan Projek)

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Sistem Maklumat Kakitangan, Requirements Engineer)


Nor Rizan Kadri

Pengurus Kanan (Operasi)


Wan Mohd Zulkhir Wan Hassan

Ketua Perunding Rangkaian & Keselamatan ICT


Nor Ashikin Baharum

Pengurus Projek

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Sistem Maklumat Pelajar)


Zanariyah Zainol

Pengurus Projek

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Pengurusan Projek, Pengujian)