PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Zanariyah Zainol

Pengurus Projek

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Pengurusan Projek, Pengujian)