PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Juruteknik Komputer FT28

Mohd Shukry Abu Bakar

Kepakaran
Pengurusan Perkhidmatan ICT