PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Tadbir Urus & Operasi

Suzilawati Ismail

Pengurus Kanan (Pengurusan Projek)

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Sistem Maklumat Kakitangan, Requirements Engineer)


Nor Rizan Kadri

Pengurus Kanan (Operasi)


Nor Ashikin Baharum

Pengurus Projek

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Sistem Maklumat Pelajar)


Zanariyah Zainol

Pengurus Projek

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Pengurusan Projek, Pengujian)


Mohd Amin Musa

Pengurus Projek

Kepakaran
Pengurusan Server dan Pangkalan Data (Informix)


Ts. Zulaikha Mohamad

Pengurus Projek

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi Kewangan
Pensijilan
CPRE, CTFL