PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Tadbir Urus & Operasi

Suzilawati Ismail

Pengurus Kanan (Pengurusan Projek)

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Sistem Maklumat Kakitangan, Requirements Engineer)


Nor Ashikin Baharum

Pengurus Kanan (Operasi)

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Sistem Maklumat Pelajar)


Zanariyah Zainol

Pengurus Projek

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Pengurusan Projek, Pengujian)


Mohd Amin Musa

Pengurus Projek

Kepakaran
Pengurusan Server dan Pangkalan Data (Informix)


Ts. Zulaikha Mohamad

Pengurus Projek

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi Kewangan
Pensijilan
CPRE, CTFL


Siti Rafidah Mohd Yahya

Pengurus Projek

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Requirement Engineer, PHP, CodeIgniter Framework dan ColdFusion)

Pensijilan
Certified Professional Requirement Engineer (CPRE)


Farizan Othman

Pengurus Projek

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Data warehouse dan Business Intelligence)


Marlina Abdul Latib

Pengurus Projek
Perunding Rangkaian & Keselamatan ICT


Faril Izaldi Salihuddin

Pengurus Projek
Perunding Khidmat ICT & Multimedia

Kepakaran
Pembangunan Multimedia


Nazuha Hassan

Pengurus Projek

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Sistem Maklumat Pelajar)