PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Pengurusan Projek

Suzilawati Ismail

Pengurus Kanan (Pengurusan Projek)

Kepakaran
Pengurusan Projek & Pembangunan Aplikasi

Pensijilan
CPRE; CTFL; CTAL-TM

Zanariyah Zainol

Pengurus Projek

Kepakaran
Pengurusan Projek & Pembangunan Aplikasi

Pensijilan
CPRE & CTFL

Mohd Amin Musa

Pengurus Projek
Perunding Infrastruktur

Kepakaran
Pengurusan Pelayan dan Pangkalan Data

Faril Izaldi Salihuddin

Pengurus Projek
Perunding Multimedia

Kepakaran
Pengurusan Projek & Pembangunan Multimedia

Pensijilan
Apple Teacher

Marlina Abdul Latib

Pengurus Projek
Perunding Keselamatan ICT

Kepakaran
Pengurusan Projek & Keselamatan ICT

Ts. Zulaikha Mohamad

Pengurus Projek

Kepakaran
Pengurusan Projek & Pembangunan Aplikasi

Pensijilan
CPRE & CTFL

Siti Rafidah Mohd Yahya

Pengurus Projek

Kepakaran
Pengurusan Projek & Pembangunan Aplikasi

Pensijilan
CPRE

Farizan Othman

Pengurus Projek

Kepakaran
Pengurusan Projek & Pengurusan Data

Nazuha Hassan

Pengurus Projek

Kepakaran
Pengurusan Projek & Pembangunan Aplikasi